Medlem av Norgeseliten logo

Norgeseliten0793.jpgWeb.jpgEL-kontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg.

Målsettingen med EL-kontroll er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Elektrikeren som utfører kontrollen vil blant annet sjekke om det er varmegang og at ting ikke er brent allerede.

De vil også se etter jordingsfeil og at alle skruer sitter som de skal i sikringsskapet. Det er vanlig å ta i bruk en laser under kontrollen da dette kan avsløre om temperaturen på ledningene er for høy.

Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Mange forsikringsselskaper tilbyr en rabatt til husstander som har fått utført en slik kontroll noe som gjør det billigere i lengden å få denne sjekken utført.

Kontakt oss for å få utført EL-kontroll på ditt elektriske anlegg.

This site uses cookies. For more information click here.